สารพฤกษเคมี จากแอปเปิ้ลและประโยชน์ต่อสุขภาพ


ปัจจุบันนี้ประเทศอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอเมริกา ต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมไปถึงโรคมะเร็ง ซึ่งโรคเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ชีวิตโดยตรง ทว่าการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง สามารถมีส่วนในการช่วยยับยั้งการเกิดโรคดังกล่าวได้ คำกล่าวที่ว่าการรับประทานแอปเปิ้ล 1 ผล ช่วยให้เราไม่ต้อง ไปหาหมอ จึงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินเลยแต่อย่างใด เพราะมีงานวิจัยหลากหลายฉบับมารองรับประโยชน์ของแอปเปิ้ลที่มีต่อสุขภาพร่างกาย

ประโยชน์ของแอปเปิ้ลต่อสุขภาพของมนุษย์

1. ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
อนุมูลอิสระ ( Free Radicals) ทำให้เซลล์เสื่อมสภาพ และทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง จึงมีความจำเป็นที่เราควรบริโภคอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งแอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่มีสารดังกล่าวในปริมาณสูงมากเทียบกับผลไม้อื่น ๆ ดังจะได้เห็นจากกราฟ (อ้างอิงจาก: งานวิจัยของ Boyer และ Liu ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2004)

 

2. ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดได้
จากการศึกษาของ The Nurse’ Health Study และ The Health Professionals’ Follow-up Study พบว่าการบริโภคแอปเปิ้ลและลูกแพร์วันละ 1 ผล สามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งปอดในผู้หญิงได้ โดยในหัวหอมและในแอปเปิ้ลนั้นประกอบด้วย Flavonoids ในปริมาณสูงโดยเฉพาะ Euercetin และ Quercetin Conjugates

 

3. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
การศึกษาในผู้หญิงที่ฟินแลนด์ค้นพบว่าคนที่บริโภคแอปเปิ้ลจำนวนสูงสุด จะมีความเสี่ยงต่อหลอดเลือดสมองอักเสบน้อยกว่าคนที่บริโภคแอปเปิ้ลน้อยที่สุด นอกจากนี้การศึกษาที่ ไอโอว่ายังพบว่าการบริโภคไวน์และแอปเปิ้ลมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับการตายด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Coronary Heart Dicease) ในผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมหลัง หมดระดู โดยการบริโภคสาร Catechin และ Epicatechin ที่มีในแอปเปิ้ลมีความสัมพันธ์อย่างมากต่อการลดความเสี่ยงในการตายด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 

4. ช่วยลดอัตราการเกิดโรคหอบหืด
การศึกษาประชากรในฟินแลนด์จำนวน 10,000 คน พบว่าการบริโภคแอปเปิ้ลและส้มสามารถช่วยลดอัตราการเกิดโรคหอบหืดของประชากรได้เมื่อบริโภคเป็นประจำ สาเหตุที่เป็น เช่นนี้เพราะว่ามีสาร Quercetin, Hesperitin และ Naringenin อยู่ในผลไม้ทั้งสองชนิด

 

5. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานและช่วยลดน้ำหนัก
การศึกษาประชากรในฟินแลนด์ จำนวน 10,000 คน พบว่า การบริโภคแอปเปิ้ลจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ เนื่องจากในเปลือกแอปเปิ้ลมีสาร Quercetin ในปริมาณสูง นอกจากนี้การศึกษาผู้หญิงวัยกลางคนในประเทศบราซิล ที่กลุ่มประชากรที่ศึกษาเป็นผู้หญิงที่มีคอเลสเตอรอลสูงแต่ไม่สูบบุหรี่จำนวน 400 คน โดยสุ่มให้แต่ละคนอาจได้รับอาหารเสริมเป็นคุกกี้ที่ทำจากข้าวโอ๊ต, คุกกี้ที่ทำจากแอปเปิ้ล, คุกกี้ที่ทำจากลูกแพร์ วันละ 3 มื้อ ติดต่อกัน 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มประชากรที่ได้รับประทานคุกกี้จาก แอปเปิ้ล และลูกแพร์ มีน้ำหนักตัวลดลง ถึง 1.21 กิโลกรัม และพบว่าระดับกลูโคสในเลือดลดลงอีกด้วย เมื่อเทียบกับการรับประทานคุกกี้จากข้าวโอ๊ต

 

 

ประโยชน์ของแอปเปิ้ลต่อสุขภาพ : การศึกษาในสัตว์และหลอดทดลอง (In Vitro Studies)

 

1. ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและลำไส้
แอปเปิ้ลสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับและลำไส้ใหญ่ได้ เนื่องจากในเปลือกแอปเปิ้ลมี Antioxidant Activity สูง โดยการทานแอปเปิ้ล 100 กรัมจะเทียบเท่ากับ การทานวิตามินซี 1,500 มิลลิกรัม งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่า Antioxidant Activity ในแอปเปิ้ลนั้นมีผลมาจากสารหลากหลายชนิด และผลที่เกิดจากวิตามินซีในแอปเปิ้ล พบว่า มีค่าน้อยว่าร้อยละ 0.4 ของ Antioxidant Activity ทั้งหมด

 

2. ช่วยต้านการแบ่งเซลล์
งานวิจัยจำนวนมากได้แสดงให้เห็นว่าแอปเปิ้ลมีฤทธิ์การต้านการแบ่งเซลล์ เมื่อให้สารสกัดแอปเปิ้ล (Apple Extract) แก่เซลล์มะเร็ง Caca – 2 – colon พบว่า Apple Extract สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์ (Cell Proliferation) ได้สูงสุดถึงร้อยละ 43 เมื่อใช้สารสกัดเข้มข้น 50 mg/ ml และเมื่อทดลองกับเซลล์มะเร็งตับ Hep G2 ที่ความเข้มข้นเดียวกัน ก็พบว่าสามารถยับยั้งการแบ่งเซลล์ได้ถึงร้อยละ 57 Eberhardt และคณะ จึงได้เสนอว่าสารพฤกษเคมีในแอปเปิ้ลช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ โดยแอปเปิ้ลแต่ละสายพันธุ์จะมีผลในการยับยั้งเซลล์มะเร็งที่แตกต่างกันไป อาทิ สารสกัดแอปเปิ้ลพันธุ์ Fuji จะยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็งตับ Hep G2 ได้ร้อยละ 39 ในขณะที่สารสกัดจากแอปเปิ้ลพันธุ์ Red Delicious สามารถยับยั้งเซลล์ถึงร้อยละ 57

 

3. ช่วยยับยั้งการออกซิเดชั่นของไขมัน
การเติมสาร Apple Phenolics ลงในซีรั่มของคน ช่วยลดการออกซิเดชั่นของสาร DPHPC ซึ่งอยู่รวมกับไขมันในเลือดได้โดยสาร DPHPC นี้เองที่จะเป็นตัวบ่งชี้การเกิดออกซิเดชั่นของไขมันในเลือด

 

4. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล
Aprikian และคณะ ทำการทดลองในหนูและพบว่า เมื่อให้หนูที่มีการให้คอเลสเตอรอลกินผงแอปเปิ้ลแห้ง จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดและในตับลดลง รวมถึงส่งผลให้หนูมีปริมาณไขมันดีในเลือดเพิ่มขึ้นและขับถ่ายดีขึ้น โดยทั้งนี้เมื่อทดลองเปลี่ยนให้หนูที่มีคอเลสเตอรอลกินลูกแพร์ ลูกพีช แทนแอปเปิ้ล ก็พบว่าแอปเปิ้ลให้ผลการทดลองดีที่สุดนอกจากนี้ Aprikian และคณะยังพบว่า การที่แอปเปิ้ลมีสาร Pectin และสาร Phenolics ควบคู่กันไป จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและในตับได้ รวมถึงช่วยลดไตรกลีเซอไรด์และลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลได้ดีกว่าใช้สาร Pectin หรือ Phenolics อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว

 

5. ช่วยยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวกับสารพิษอหิวาต์ตกโรค
การนำสารสกัด Crude Extract ของแอปเปิ้ลที่ยังไม่โตเต็มที่มาทดลอง พบว่ามีคุณสมบัติในการยับยั้งสารพิษอหิวาต์ตกโรคได้ (Cholera Toxin)

สารพฤกษเคมีในแอปเปิ้ล
ในแอปเปิ้ลมีสารพฤกษเคมีหลากหลายชนิด อาทิ สาร Flavonoid รวมไปถึงสาร Antioxidant อีกจำนวนมาก โดยจะพบในเปลือกแอปเปิ้ลมากกว่าเนื้อแอปเปิ้ล นอกจากนี้ เปลือกแอปเปิ้ลยังมี Antioxidant Activity สูงกว่า มีการตอบสนองทางชีวภาพที่ดีกว่า และมีความสามารถในการยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าในเนื้อ

กล่าวโดยสรุปแอปเปิ้ลนั้นมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมาก ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคหอบหืด นอกจากนี้ผลการ ทดลองในสัตว์ยังชี้ให้เห็นว่าแอปเปิ้ลมีคุณสมบัติที่ดีอีกหลายต่อหลายข้อ อาทิ Antioxidation Activity สูง สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ อีกทั้งช่วยลดการเกิด Lipid Oxidation และช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้

นอกจากนี้แอปเปิ้ลยังประกอบด้วยสารพฤกษเคมีหลายชนิดที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและต้านมะเร็งได้ โดยพฤกษเคมีในแอปเปิ้ล จะมีความแตกต่างกันไปในหลาย ๆ ปัจจัย อย่างไรก็แล้วแต่การวิจัยต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่าการบริโภคแอปเปิ้ลนั้นสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ในหลาย ๆ แง่มุม

ในปัจจุบันนี้การดูแลสุขภาพในทุก ๆ วันด้วยแอปเปิ้ลมีความสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม เพราะคุณประโยชน์จากแอปเปิ้ลจำนวนมหาศาล ได้ถูกสกัดและรวบรวมไว้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Applene ที่คัดสรรแอปเปิ้ลพันธุ์ดีจากฝรั่งเศสมาวิจัยและทดลองเป็นเวลาหลายปี จนเกิดผลลัพธ์เป็น Apple Extract ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Applene ยังประกอบไปด้วย Super Protein ที่ช่วยฟื้นฟูและบำรุงไมโทคอนเดรียในเซลล์ ทำให้เซลล์ในร่างกายแข็งแรง และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง

 

เอกสารอ้างอิง
1. อรุณพร อิฐรัตน์. (2544) อาหารเป็นยา (ตอนที่ 2), วารสารการแพทย์ไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 12 - 22
2. Boyer, J., Liu, R.H. Apple phytochemicals and their health benefits. Nutr J. 2004;3:5–9.

บทความที่เกี่ยวข้อง