BRAND PHILOSOPHY
THE HEALTHY SECRET

Applene เชื่อว่าเคล็ดลับในการรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดนั้น สามารถค้นพบได้จากธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอันสืบเนื่องมาจากความหวานซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงนำองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ ทั้งในแง่มุมของโภชนาการ รวมไปถึงกระบวนการทำงานของร่างกาย มาค้นหาวิธีการที่จะช่วยให้ภัยร้ายที่เกิดจากน้ำตาลได้รับการบรรเทาลงไป

ณ Lab ที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลากว่าหลายปีที่เรามุ่งมั่นทดลองและวิจัย พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีล่าสุด มาไขความลับของธรรมชาติ ในที่สุดเราก็ค้นพบว่าแอปเปิ้ลจากฝรั่งเศส มีสรรพคุณพิเศษที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงเท่านั้นเรายังค้นพบว่าเมื่อสารสกัดแอปเปิ้ลทำงานร่วมกับ Super Protein ก็จะยิ่งเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นเพราะ Super Protein ช่วยให้การทำงานของ Mitochondria ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เซลล์แข็งแรง และสร้างสุขภาพดีให้ร่างกายคุณอีกครั้ง

นอกจากสารสกัดจากธรรมชาติที่เติมเข้าไปแล้ว ทุก ๆ Capsule ของ Applene ยังประกอบไปด้วย ความห่วงใยและความหวังที่จะเห็นคนไทยได้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงและยืนยาว อีกทั้งมีความสุขไปกับการใช้ชีวิต

Applene เคล็ดลับจากธรรมชาติที่ช่วยดูแลคุณในทุก ๆ วัน